TESTKolmnurk . Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 8

Missugune lause on kõige täpsem?

2 / 8

Kolmnurkne karjakoppel piiratakse kolmekordse okastraadiga. Kui palju kulub traati, kui karjakopli küljed on 70 m, 80, ja 60 m?

3 / 8

Kolmnurga ümbermõõt on 25 cm. Selle kolmnurga üks külg on 10 cm ja teine 8 cm. Kui pikk on kolmnurga kolmas külg?

4 / 8

Kolmnurga üks külg on 10 dm, teine külg moodustab esimesest 60% ja kolmas külg moodustab esimesest 80%. Kui pikad on selle kolmnurga küljed?

5 / 8

Nurga suurus on 130 kraadi ja sellele tõmmatakse nurgapoolitaja. Kui suured nurgad tekivad?

6 / 8

Missugune järgmistest lausetest on tõene?

7 / 8

Kas saab olemas olla kolmnurk, mille küljed on 3 cm, 4 cm ja 5 cm?

8 / 8

Kolmnurga kõigi kolme külje pikkuste summat nimetatakse

Autor: Allar Veelmaa