6. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali väited, mis on õiged.

Uuesti Kontrolli