9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kuup, risttahukas, püstprisma ja püramiid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Kuusnurksel püramiidil on
2 / 18
Risttahuka mõõtmed on 5 cm, 6 cm ja 10 cm. Risttahuka pindala ruutdetsimeetrites on
3 / 18
Korrapärase nelinurkse püramiidi külgtahud on
4 / 18
Kolmnurksel püramiidil on
5 / 18
Korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus on 9 cm ja põhjaserv 3 dm. Selle püramiidi ruumala on
6 / 18
Püstprisma ruumala on 1 liiter ja kõrgus 20 cm, põhja pindala on
7 / 18
Püramiidi ruumala on võrdne
8 / 18
Kuubi tahkude pindala on 150 cm². Kuubi ruumala on
9 / 18
Kui pikk on kuubi diagonaal d (kümnendiku täpsusega)?
10 / 18
Kuubi serva pikkus on 10 cm, pindala on
11 / 18
Korrapärase püramiidi apoteem on
12 / 18
Kui püramiidi kõrgust kaks korda suurendada, siis ruumala
13 / 18
Korrapärase kolmnurkse püstprisma põhitahud on
14 / 18
Risttahuka mõõtmed on 3 cm, 4 cm ja 12 cm. Risttahuka diagonaal on
15 / 18
Kuubil on
16 / 18
Risttahuka mõõtmed on 5 cm, 6 cm ja 10 cm. Risttahuka ruumala on
17 / 18
Korrapärase nelinurkse püramiidi ruumala moodustab sama kõrge ja sama põhjaga püstprisma ruumalast
18 / 18
Korrapärase kolmnurkse prisma põhja pindala saab arvutada valemiga (põhiserv on a)
Uuesti Edasi