Kuup, risttahukas, püstprisma ja püramiid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 18

Korrapärase nelinurkse püramiidi ruumala moodustab sama kõrge ja sama põhjaga püstprisma ruumalast

2 / 18

Korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus on 9 cm ja põhjaserv 3 dm. Selle püramiidi ruumala on

3 / 18

Püstprisma ruumala on 1 liiter ja kõrgus 20 cm, põhja pindala on

4 / 18

Kuubi serva pikkus on 10 cm, pindala on

5 / 18

Kuubil on

6 / 18

Püramiidi ruumala on võrdne

7 / 18

Risttahuka mõõtmed on 3 cm, 4 cm ja 12 cm. Risttahuka diagonaal on

8 / 18

Korrapärase kolmnurkse püstprisma põhitahud on

9 / 18

Kuusnurksel püramiidil on

10 / 18

Kolmnurksel püramiidil on

11 / 18

Kuubi tahkude pindala on 150 cm². Kuubi ruumala on

12 / 18

Risttahuka mõõtmed on 5 cm, 6 cm ja 10 cm. Risttahuka ruumala on

13 / 18

Risttahuka mõõtmed on 5 cm, 6 cm ja 10 cm. Risttahuka pindala ruutdetsimeetrites on

14 / 18

Kui pikk on kuubi diagonaal d (kümnendiku täpsusega)?

15 / 18

Korrapärase püramiidi apoteem on

16 / 18

Korrapärase nelinurkse püramiidi külgtahud on

17 / 18

Kui püramiidi kõrgust kaks korda suurendada, siis ruumala

18 / 18

Korrapärase kolmnurkse prisma põhja pindala saab arvutada valemiga (põhiserv on a)

Autor: Allar Veelmaa

results loading