9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lineaar- ja ruutvõrrandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 19
Missugune järgmistest kirjutistest on võrrand?
2 / 19
Ruutvõrrandis ax² + bx + c = 0 on a ja c erimärgilised arvud. Mida saab öelda lahendite kohta?
3 / 19
Missuguseid võrrandeid nimetatakse samaväärseteks?
4 / 19
Võrrandil 3x² = 0
5 / 19
Ruutvõrrandil ax² + bx + c = 0
6 / 19
Leia võrrandi 4x² – 4x + 1 = 0 lahendid.
7 / 19
Taandatud ruutvõrrandi lahendid on 5 ja (–6). See võrrand esitub kujul
8 / 19
Võrrandi 3x² = 0
9 / 19
Võrrandi x² = 16
10 / 19
Leia võrrandi 5x² – 3x = 0 lahendid.
11 / 19
Missugused arvud hulgast H = {–1; 0; 1; 2} sobivad võrrandi 2x² – 5x + 2 = 0 lahendiks?
12 / 19
Võrrandi x² = –1 lahendid
13 / 19
Võrrandi 0x² = 0
14 / 19
Kui palju on lahendeid võrrandil 0 · x = 0?
15 / 19
Leia võrrandi 2x² + x + 2002 = 0 lahendid.
16 / 19
Võrrandi (x – 5)² = 0
17 / 19
Kas leidub neli järjestikust täisarvu, mille summa on null?
18 / 19
Võrrandil 3x² + 16 = 0
19 / 19
Võrrandil x² + 3x + 10 = 0 pole reaalarvulisi lahendeid, sest
Uuesti Edasi