Lineaar- ja ruutvõrrandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 19

Võrrandi 3x² = 0

2 / 19

Võrrandi 0x² = 0

3 / 19

Võrrandi x² = 16

4 / 19

Ruutvõrrandis ax² + bx + c = 0 on a ja c erimärgilised arvud. Mida saab öelda lahendite kohta?

5 / 19

Kas leidub neli järjestikust täisarvu, mille summa on null?

6 / 19

Kui palju on lahendeid võrrandil 0 · x = 0?

7 / 19

Võrrandi (x – 5)² = 0

8 / 19

Võrrandil 3x² + 16 = 0

9 / 19

Ruutvõrrandil ax² + bx + c = 0

10 / 19

Missugused arvud hulgast H = {–1; 0; 1; 2} sobivad võrrandi 2x² – 5x + 2 = 0 lahendiks?

11 / 19

Leia võrrandi 2x² + x + 2002 = 0 lahendid.

12 / 19

Taandatud ruutvõrrandi lahendid on 5 ja (–6). See võrrand esitub kujul

13 / 19

Missugune järgmistest kirjutistest on võrrand?

14 / 19

Leia võrrandi 4x² – 4x + 1 = 0 lahendid.

15 / 19

Võrrandi x² = –1 lahendid

16 / 19

Võrrandil x² + 3x + 10 = 0 pole reaalarvulisi lahendeid, sest

17 / 19

Leia võrrandi 5x² – 3x = 0 lahendid.

18 / 19

Missuguseid võrrandeid nimetatakse samaväärseteks?

19 / 19

Võrrandil 3x² = 0

Autor: Allar Veelmaa

results loading