9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lineaarvõrrandisüsteemid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 16
Võrrandisüsteemi lahendamisel liitmisvõttega ja asendusvõttega
2 / 16
Kivipallurile anti lahendada ülesanne: kahe arvu summa on 17. Üks arvudest on 7 võrra väiksem teisest. Leida need arvud. Missugusel juhul koostas ta võrrandisüsteemi õigesti?
3 / 16
Missugune arvupaar järgnevate hulgast sobib allpool antud võrrandisüsteemi lahendiks?
A) (1; 0)
B) (0; 1)
C) (1; –1)
D(–1; 1)
E) ükski ei sobi
F) kõik sobivad
4 / 16
Kontrolli, kas võrrandisüsteemi lahendi leidmiseks on sirged y = 3x – 1 ja y = –2x + 4 õigesti joonestatud?
5 / 16
Võrrandisüsteemi lahendid on
6 / 16
Missugune arvupaar sobib võrrandi 3x + 4y = –7 lahendiks?
7 / 16
Mitu lahendit on võrrandil 3x + 5y = 7?
8 / 16
Võrrandisüsteemil on
9 / 16
Missugune arvupaar sobib võrrandi 3x – 4y = 6,4 lahendiks?
10 / 16
Võrrandisüsteem koosneb võrranditest A ja B. Missugusel süsteemil on lõpmata palju lahendeid?
11 / 16
Võrrandisüsteemis on võrrandid 11,6m + 9,7n = 0 ja –7,8m + 0,9n = 0. Selle võrrandidüsteemi lahendid on
12 / 16
Avalda võrrandist 3y + 2x = 5 tundmatu x tundmatu y kaudu
13 / 16
Võrrandisüsteemi graafilisel lahendamisel tekkis järgmine joonis. Võrrandisüsteemi lahendid on
14 / 16
Võrrandisüsteemi lahendid
15 / 16
Võrrandisüsteemi lahendid
16 / 16
Võrrandisüsteemil
Uuesti Edasi