Lineaarvõrrandisüsteemid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

Kivipallurile anti lahendada ülesanne: kahe arvu summa on 17. Üks arvudest on 7 võrra väiksem teisest. Leida need arvud. Missugusel juhul koostas ta võrrandisüsteemi õigesti?

2 / 16

Võrrandisüsteemil on

3 / 16

Võrrandisüsteemil

4 / 16

Võrrandisüsteemis on võrrandid 11,6m + 9,7n = 0 ja –7,8m + 0,9n = 0. Selle võrrandidüsteemi lahendid on

5 / 16

Võrrandisüsteemi lahendamisel liitmisvõttega ja asendusvõttega

6 / 16

Missugune arvupaar sobib võrrandi 3x + 4y = –7 lahendiks?

7 / 16

Kontrolli, kas võrrandisüsteemi lahendi leidmiseks on sirged y = 3x – 1 ja y = –2x + 4 õigesti joonestatud?

8 / 16

Võrrandisüsteemi lahendid on

9 / 16

Missugune arvupaar järgnevate hulgast sobib allpool antud võrrandisüsteemi lahendiks?
A) (1; 0)
B) (0; 1)
C) (1; –1)
D(–1; 1)
E) ükski ei sobi
F) kõik sobivad

10 / 16

Missugune arvupaar sobib võrrandi 3x – 4y = 6,4 lahendiks?

11 / 16

Mitu lahendit on võrrandil 3x + 5y = 7?

12 / 16

Võrrandisüsteemi lahendid

13 / 16

Võrrandisüsteem koosneb võrranditest A ja B. Missugusel süsteemil on lõpmata palju lahendeid?

14 / 16

Võrrandisüsteemi graafilisel lahendamisel tekkis järgmine joonis. Võrrandisüsteemi lahendid on

15 / 16

Võrrandisüsteemi lahendid

16 / 16

Avalda võrrandist 3y + 2x = 5 tundmatu x tundmatu y kaudu

Autor: Allar Veelmaa

results loading