9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lineaarvõrratused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 22
Andre lahendas võrratuse 3(–2x + 3) < x – 5 nii:
1) –6x + 9 < x – 5
2) –6x – x < –5 – 9
3) –7x < –14
4) x > 2
Kas Andre lahendus on õige? Kui ei, siis mitmendas reas on esimene viga?
2 / 22
Kas võrratused 3x > 12 ja –4x < –16 on samaväärsed?
3 / 22
Kas võrratustel x ≥ 4 ja x ≤ 4 on ühiseid lahendeid?
4 / 22
Missuguse järelduse saad teha, kui võrratuse lahendamisel muutujad koonduvad ja tekib võrratus 0 > 7?
5 / 22
Kas võrratustel x ≥ 4 ja x < 4 on ühiseid lahendeid?
6 / 22
Timo lahendas võrratuse –3(2x + 3) < –x + 5 nii:
1) –6x – 9 < –x + 5
2) –6x + x < 5 + 9
3) –7x < –14
4) x > 2
Kas Timo lahendus on õige? Kui ei, siis mitmendas reas on esimene viga?
7 / 22
Kui võrratuse mõlemalt poolt lahutada üks ja sama arv, siis
8 / 22
Maari lahendas võrratuse 3(–2x + 3) < x + 5 nii:
1) –6x + 9 < x + 5
2) –6x + x < 5 + 9
3) –7x < –14
4) x > 2
Kas Maari lahendus on õige? Kui ei, siis mitmendas reas on esimene viga?
9 / 22
Võrratuse 3c ≤ 12 positiivsed täisarvulised lahendid on
10 / 22
Missuguse järelduse saad teha, kui võrratuse lahendamisel muutujad koonduvad ja tekib võrratus 0 < 7?
11 / 22
Võrratuse –4x > 20 mõlema poole jagamisel (–4)-ga saame võrratuse
12 / 22
Missuguse teisenduse abil saadakse võrratusest x – 3 < 2 võrratus x < 5?
13 / 22
Võrratuse 4m < 17 algarvulised lahendid on
14 / 22
Kas võrratused 3x > 9 ja 4x > 12 on samaväärsed?
15 / 22
Kui võrratuse mõlema poolega liita üks ja sama arv, siis
16 / 22
Kas võrratuse mõlemat poolt võib korrutada arvuga 23998338?
17 / 22
Leia võrratuse 3x – 6 > –2x + 4 lahendihulk
18 / 22
Missugune arvudest X = {–1; 0; 1; 2; 3} ei sobi võrratuse 2x < 5 lahendiks?
19 / 22
Arvud 3 ja 4 kuuluvad ühe võrratuse lahendihulka ja ka teise võrratuse lahendihulka. Kas selle põhjal võib teha järelduse, et mõlema võrratuse lahendihulgad on täpselt ühesugused?
20 / 22
Kas võrratustel x ≥ 4 ja x > 4 on ühiseid lahendeid?
21 / 22
Võrratuse ⅜ · x > 0 lahenditeks sobivad arvud
22 / 22
Missugune järgmistest kirjutistest on võrratus?
Uuesti Edasi