Lineaarvõrratused

Sinu tulemus on
1 / 22

Kas võrratused 3x > 12 ja –4x < –16 on samaväärsed?

2 / 22

Kui võrratuse mõlemalt poolt lahutada üks ja sama arv, siis

3 / 22

Missuguse teisenduse abil saadakse võrratusest x – 3 < 2 võrratus x < 5?

4 / 22

Missugune arvudest X = {–1; 0; 1; 2; 3} ei sobi võrratuse 2x < 5 lahendiks?

5 / 22

Missuguse järelduse saad teha, kui võrratuse lahendamisel muutujad koonduvad ja tekib võrratus 0 < 7?

6 / 22

Kas võrratuse mõlemat poolt võib korrutada arvuga 23998338?

7 / 22

Maari lahendas võrratuse 3(–2x + 3) < x + 5 nii: 1) –6x + 9 < x + 5 2) –6x + x < 5 + 9 3) –7x < –14 4) x > 2
Kas Maari lahendus on õige? Kui ei, siis mitmendas reas on esimene viga?

8 / 22

Kui võrratuse mõlema poolega liita üks ja sama arv, siis

9 / 22

Võrratuse ⅜ · x > 0 lahenditeks sobivad arvud

10 / 22

Võrratuse –4x > 20 mõlema poole jagamisel (–4)-ga saame võrratuse

11 / 22

Kas võrratustel x ≥ 4 ja x ≤ 4 on ühiseid lahendeid?

12 / 22

Andre lahendas võrratuse 3(–2x + 3) < x – 5 nii: 1) –6x + 9 < x – 5 2) –6x – x < –5 – 9 3) –7x < –14 4) x > 2
Kas Andre lahendus on õige? Kui ei, siis mitmendas reas on esimene viga?

13 / 22

Missuguse järelduse saad teha, kui võrratuse lahendamisel muutujad koonduvad ja tekib võrratus 0 > 7?

14 / 22

Kas võrratustel x ≥ 4 ja x < 4 on ühiseid lahendeid?

15 / 22

Võrratuse 3c ≤ 12 positiivsed täisarvulised lahendid on

16 / 22

Leia võrratuse 3x – 6 > –2x + 4 lahendihulk

17 / 22

Timo lahendas võrratuse –3(2x + 3) < –x + 5 nii: 1) –6x – 9 < –x + 5 2) –6x + x < 5 + 9 3) –7x < –14 4) x > 2
Kas Timo lahendus on õige? Kui ei, siis mitmendas reas on esimene viga?

18 / 22

Kas võrratused 3x > 9 ja 4x > 12 on samaväärsed?

19 / 22

Võrratuse 4m < 17 algarvulised lahendid on

20 / 22

Arvud 3 ja 4 kuuluvad ühe võrratuse lahendihulka ja ka teise võrratuse lahendihulka. Kas selle põhjal võib teha järelduse, et mõlema võrratuse lahendihulgad on täpselt ühesugused?

21 / 22

Missugune järgmistest kirjutistest on võrratus?

22 / 22

Kas võrratustel x ≥ 4 ja x > 4 on ühiseid lahendeid?

Autor: Allar Veelmaa