5. klassLoodusõpetusTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

LOODUSLIK VESI JA REOSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 16
Looduslik vesi on enamasti ...
2 / 16
Loodusliku vee hägusust põhjustavad vees ... ained.
3 / 16
Mida selgem on vesi, seda ... on selles mittelahustuvaid aineid.
4 / 16
Kõik looduslikud veed sisaldavad lahustunud soolasid.
5 / 16
Vihmavees on lahustunud soolasid ... kui merevees.
6 / 16
Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraalsoolasid ja millel on raviomadused.
7 / 16
Eesti tähtsaim mineraalvee leiukoht asub ...
8 / 16
Mürgiste ainete sattumist vette nimetatakse ...
9 / 16
Veekogusid reostavad ... reoveed.
10 / 16
Heitgaasides sisalduvad ühendid satuvad vihmaga veekogudesse.
11 / 16
Happevihmasid põhjustavad ...
12 / 16
Põllumajanduses kasutatavad väetised võivad tekitada õlireostust.
13 / 16
Veepinda kattev õlilaik takistab ... sattumist vette.
14 / 16
Õlireostus on kahjulik või surmav ...
15 / 16
Veest mittelahustuvate ainete kõrvaldamiseks juhitakse vesi ... ja seejärel ...
16 / 16
Joogivees olevate bakterite hävitamiseks kasutatakse ...
Uuesti Edasi