LOODUSLIK VESI JA REOSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 16

Looduslik vesi on enamasti ...

2 / 16

Veepinda kattev õlilaik takistab ... sattumist vette.

3 / 16

Joogivees olevate bakterite hävitamiseks kasutatakse ...

4 / 16

Põllumajanduses kasutatavad väetised võivad tekitada õlireostust.

5 / 16

Mürgiste ainete sattumist vette nimetatakse ...

6 / 16

Heitgaasides sisalduvad ühendid satuvad vihmaga veekogudesse.

7 / 16

Veekogusid reostavad ... reoveed.

8 / 16

Mida selgem on vesi, seda ... on selles mittelahustuvaid aineid.

9 / 16

Eesti tähtsaim mineraalvee leiukoht asub ...

10 / 16

Kõik looduslikud veed sisaldavad lahustunud soolasid.

11 / 16

Happevihmasid põhjustavad ...

12 / 16

Vihmavees on lahustunud soolasid ... kui merevees.

13 / 16

Veest mittelahustuvate ainete kõrvaldamiseks juhitakse vesi ... ja seejärel ...

14 / 16

Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraalsoolasid ja millel on raviomadused.

15 / 16

Õlireostus on kahjulik või surmav ...

16 / 16

Loodusliku vee hägusust põhjustavad vees ... ained.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading