LOODUSLIK VESI JA REOSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 16 25s

Veepinda kattev õlilaik takistab … sattumist vette.

2 / 16 25s

Joogivees olevate bakterite hävitamiseks kasutatakse …

3 / 16 25s

Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraalsoolasid ja millel on raviomadused.

4 / 16 25s

Vihmavees on lahustunud soolasid … kui merevees.

5 / 16 25s

Mida selgem on vesi, seda … on selles mittelahustuvaid aineid.

6 / 16 25s

Põllumajanduses kasutatavad väetised võivad tekitada õlireostust.

7 / 16 25s

Eesti tähtsaim mineraalvee leiukoht asub …

8 / 16 25s

Mürgiste ainete sattumist vette nimetatakse …

9 / 16 25s

Õlireostus on kahjulik või surmav …

10 / 16 25s

Loodusliku vee hägusust põhjustavad vees … ained.

11 / 16 25s

Heitgaasides sisalduvad ühendid satuvad vihmaga veekogudesse.

12 / 16 25s

Veekogusid reostavad … reoveed.

13 / 16 25s

Kõik looduslikud veed sisaldavad lahustunud soolasid.

14 / 16 25s

Veest mittelahustuvate ainete kõrvaldamiseks juhitakse vesi … ja seejärel …

15 / 16 25s

Looduslik vesi on enamasti …

16 / 16 25s

Happevihmasid põhjustavad …