TESTLOODUSLIK VESI JA REOSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

Sinu tulemus on
Meie lugemissoovitus
1 / 16 25s

Eesti tähtsaim mineraalvee leiukoht asub ...

2 / 16 25s

Veest mittelahustuvate ainete kõrvaldamiseks juhitakse vesi ... ja seejärel ...

3 / 16 25s

Kõik looduslikud veed sisaldavad lahustunud soolasid.

4 / 16 25s

Heitgaasides sisalduvad ühendid satuvad vihmaga veekogudesse.

5 / 16 25s

Veekogusid reostavad ... reoveed.

6 / 16 25s

Õlireostus on kahjulik või surmav ...

7 / 16 25s

Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraalsoolasid ja millel on raviomadused.

8 / 16 25s

Vihmavees on lahustunud soolasid ... kui merevees.

9 / 16 25s

Happevihmasid põhjustavad ...

10 / 16 25s

Loodusliku vee hägusust põhjustavad vees ... ained.

11 / 16 25s

Joogivees olevate bakterite hävitamiseks kasutatakse ...

12 / 16 25s

Põllumajanduses kasutatavad väetised võivad tekitada õlireostust.

13 / 16 25s

Mida selgem on vesi, seda ... on selles mittelahustuvaid aineid.

14 / 16 25s

Veepinda kattev õlilaik takistab ... sattumist vette.

15 / 16 25s

Mürgiste ainete sattumist vette nimetatakse ...

16 / 16 25s

Looduslik vesi on enamasti ...