LOODUSLIK VESI JA REOSTUMINE Vali õiged vastusevariandid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 16 25s

Loodusliku vee hägusust põhjustavad vees ... ained.

2 / 16 25s

Mineraalvesi on vesi, mis sisaldab mineraalsoolasid ja millel on raviomadused.

3 / 16 25s

Veest mittelahustuvate ainete kõrvaldamiseks juhitakse vesi ... ja seejärel ...

4 / 16 25s

Õlireostus on kahjulik või surmav ...

5 / 16 25s

Mürgiste ainete sattumist vette nimetatakse ...

6 / 16 25s

Veepinda kattev õlilaik takistab ... sattumist vette.

7 / 16 25s

Mida selgem on vesi, seda ... on selles mittelahustuvaid aineid.

8 / 16 25s

Happevihmasid põhjustavad ...

9 / 16 25s

Eesti tähtsaim mineraalvee leiukoht asub ...

10 / 16 25s

Veekogusid reostavad ... reoveed.

11 / 16 25s

Heitgaasides sisalduvad ühendid satuvad vihmaga veekogudesse.

12 / 16 25s

Looduslik vesi on enamasti ...

13 / 16 25s

Kõik looduslikud veed sisaldavad lahustunud soolasid.

14 / 16 25s

Vihmavees on lahustunud soolasid ... kui merevees.

15 / 16 25s

Joogivees olevate bakterite hävitamiseks kasutatakse ...

16 / 16 25s

Põllumajanduses kasutatavad väetised võivad tekitada õlireostust.

results loading