3. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Massiühikud.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 5
1 t =
2 / 5
10 ts =
3 / 5
1 000 kg =
4 / 5
100 kg =
5 / 5
1 kg
Uuesti Edasi