Massiühikud.

Sinu tulemus on
1 / 5

10 ts =

2 / 5

1 000 kg =

3 / 5

1 kg

4 / 5

100 kg =

5 / 5

1 t =