6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Arvuhulgad

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva arvuga on murru
2 / 10
Millises reas on ainult algarvud?
3 / 10
Arvuta: 50 : (0 + 2) + 0 : 50 + 5
4 / 10
Koma abil kirjutatud arve nimetatakse
5 / 10
Murd, mille lugeja on suurem kui nimetaja, on
6 / 10
Kui palju on pool ühest sajandikust?
7 / 10
Arvud, mis jaguvad ainult ühe ja iseendaga, on
8 / 10
Antud arvu ............ on kõik need arvud, mis antud arvuga jaguvad.
9 / 10
Arvude 12 ja 16 suurim ühistegur on
10 / 10
Arvud, mis erinevad ainult märgi poolest, on
Uuesti Edasi