TESTArvuhulgad

Sinu tulemus on
1 / 10

Antud arvu ............ on kõik need arvud, mis antud arvuga jaguvad.

2 / 10

Murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva arvuga on murru

3 / 10

Arvuta: 50 : (0 + 2) + 0 : 50 + 5

4 / 10

Koma abil kirjutatud arve nimetatakse

5 / 10

Millises reas on ainult algarvud?

6 / 10

Kui palju on pool ühest sajandikust?

7 / 10

Arvud, mis jaguvad ainult ühe ja iseendaga, on

8 / 10

Murd, mille lugeja on suurem kui nimetaja, on

9 / 10

Arvude 12 ja 16 suurim ühistegur on

10 / 10

Arvud, mis erinevad ainult märgi poolest, on