6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Matemaatika test. Kordamisküsimused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
1 tonn on
2 / 13
Täisnurga suuruseks on
3 / 13
Ruudu ümbermõõt arvutatakse valemiga
4 / 13
Risttahukal on
5 / 13
Algarv on arv, mis jagub
6 / 13
Pikendades lõiku AB üle mõlema otspunkti lõpmatult kaugele, saame
7 / 13
Täisnurk on
8 / 13
Arv jagub 9-ga, kui
9 / 13
Ühes tunnis on sekundeid
10 / 13
Arv 2550 kirjutatakse rooma numbritega
11 / 13
Ümardades kümnendmurru 4,0926 tuhandikeni, saad arvu
12 / 13
Arvude 9 ja 18 vähim ühiskordne on
13 / 13
Vaadeldava suuruse kõige sagedamini esinevat väärtust nimetatakse
Uuesti Edasi