7. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

JAH-EI vastustega küsimused. Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Jagatis 97097 : 97 = 101. On see õige ?
2 / 10
Kui poiss jookseb 1/4 sekundiga 1,5 m, siis 10 sekundiga jookseb ta 60 m. On see nii ?
3 / 10
Ruudu külge suurendati 10% võrra, siis ruudu pindala suureneks samuti 10% võrra. On see nii ?
4 / 10
On see õige ?
5 / 10
Täisnurkse kolmnurga kõik kõrgused lõikuvad ühes punktis. On see nii ?
6 / 10
Arvteljel on arvud -1,3 ja -0,7 arvust -1 võrdsel kaugusel. On see õige ?
7 / 10
Siim ja Toomas kogusid parve ehitamiseks 36 tühja plassmasspudelit. Toomasel oli 4 pudelit rohkem kui Siimul. On siis õige, et Siimul oli 14 pudelit ?
8 / 10
On see nii ?
9 / 10
Selliseid kahekohalisi arve, milles esineb number 5 täpselt ühe korra, on 17. On see õige ?
10 / 10
Õpilane pidi teatud arvu korrutama 6-ga, kuid ta kogemata jagas 6-ga. Nii sai ta vastuse õigest vastusest 6 korda väiksema arvu. On see nii ?
Uuesti Edasi