Teadmiste test

JAH-EI vastustega küsimused. Test nr2

Sinu tulemus on
1 / 10

Ruudu külge suurendati 10% võrra, siis ruudu pindala suureneks samuti 10% võrra. On see nii ?

2 / 10

Siim ja Toomas kogusid parve ehitamiseks 36 tühja plassmasspudelit. Toomasel oli 4 pudelit rohkem kui Siimul. On siis õige, et Siimul oli 14 pudelit ?

3 / 10

Selliseid kahekohalisi arve, milles esineb number 5 täpselt ühe korra, on 17. On see õige ?

4 / 10

On see nii ?

5 / 10

Kui poiss jookseb 1/4 sekundiga 1,5 m, siis 10 sekundiga jookseb ta 60 m. On see nii ?

6 / 10

Arvteljel on arvud -1,3 ja -0,7 arvust -1 võrdsel kaugusel. On see õige ?

7 / 10

On see õige ?

8 / 10

Jagatis 97097 : 97 = 101. On see õige ?

9 / 10

Õpilane pidi teatud arvu korrutama 6-ga, kuid ta kogemata jagas 6-ga. Nii sai ta vastuse õigest vastusest 6 korda väiksema arvu. On see nii ?

10 / 10

Täisnurkse kolmnurga kõik kõrgused lõikuvad ühes punktis. On see nii ?

results loading