10. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Miina Härma Gümnaasiumi test! Täida lüngad või leia õige vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Kes neist meestest ei olnud kooli asutajate seas?
2 / 12
Mis aastal avati Miina Härma Gümnaasium?
3 / 12
Esimestel aastatel toimus õppetöö üüritud ruumides, mis asusid ....
4 / 12
Kool on nime saanud Miina Härma järgi, kes töötas koolis aastatel 1917–1941 ....
5 / 12
Kes oli kooli esimene direktor?
6 / 12
Üks kooli traditsioonidest on Tamme teatejooks, mis on ....
7 / 12
Kool kolis oma majja ....
8 / 12
1944. aastal nimetati kool ....
9 / 12
Mis aastal reorganiseeriti kool segakooliks?
10 / 12
Mis aastast hakati koolis süvendatult inglise keelt õpetama?
11 / 12
Kes nendest inimestest on kooli vilistlased?
12 / 12
Mis aastast on kooli praegune direktor Ene Tannberg Miina Härma Gümnaasiumi juht?
Uuesti Edasi