8. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Jane Jostov
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mõisted

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 4
Teoreem
2 / 4
Definitsioon
3 / 4
Pöördteoreem
4 / 4
Pöördlause
Uuesti Edasi