Mõisted

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 4

Pöördteoreem

2 / 4

Teoreem

3 / 4

Definitsioon

4 / 4

Pöördlause

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: Jane Jostov

results loading