6. klassAjaluguTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Muinasaeg

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Millised inimlikud omadused ja oskused esinevad inimahvidel?
2 / 12
Milline tegevus andis vanemal kiviajal esimeste inimeste põhitoidu?
3 / 12
Milline omadus ei sobi neandertallase iseloomustamiseks?
4 / 12
Kuidas tekkisid erinevad inimrassid?
5 / 12
Millisest materjalist ei olnud kiviaja tööriistad?
6 / 12
Millised on kõige vanemad põllumajanduspiirkonnad? Vali õige järjestus!
7 / 12
Millised oskused omandas inimene nooremal kiviajal? Vali loetelu, kus on ainult nooremal kiviajal omandatud oskused!
8 / 12
Missugune loetelus esinev muudatus ei ole iseloomulik metalliaja algusele ?
9 / 12
Kust ja millisest ajajärgust on pärit esimesed asulad Eestis?
10 / 12
Mis ei sobi Eesti ala elanike oskuste ja eluviiside iseloomustamiseks III-II at eKr ?
11 / 12
Milline nähtus ei kuulu I aastatuhandesse eKr?
12 / 12
Milline järgnevatest väidetest eestlaste päritolu kohta on seni üldtunnustatud?
Uuesti Edasi