10. klassAjaluguTeadmiste test
Alljärgnevale küsimusele on 14 õiget vastust. Märgista need! Koostas: Rain Siemer. Allikas: folklore.ee
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali väited või traditsioonid, mis käivad munapühade kohta.

Uuesti Kontrolli