5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Naturaalarvud. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Arv 300070 on
2 / 20
Üks saiake maksis 4 krooni ja kilekott 1 krooni. Mart ostis 9 saiakest ja kilekoti. Kui palju sai ta tagasi, kui andis müüjale 50 krooni?
3 / 20
Missugune arv sobib x asemele, et võrdus 12 + x = 120 kehtiks?
4 / 20
6 tundi on
5 / 20
Jüri arvas, et arvud 2002, 20020, 19999, 1999, 10009 on järjestatud kahanevalt. Missugune on tegelikult õige järjekord?
6 / 20
Arvude 500, 6000, 70 ja 9 summa on
7 / 20
102 cm =
8 / 20
Missugune märkidest =, +, >, <, - sobib punktiirjoone asemele?
15 + 5 ...... 16 + 5
9 / 20
1000 mm =
10 / 20
Peetril oli 89 krooni, Mardil 9 krooni vähem. Poistel oli kokku
11 / 20
Missugune võrdus on väär?
12 / 20
Ümarda arv 20029 kümnelisteni.
13 / 20
Missugune kirjutis tähendab, et arv 8 on suurem kui arv 5?
14 / 20
Missugune väide on tõene?
15 / 20
Kui mingi naturaalarvu lõppu kirjutada kolm nulli, siis arv
16 / 20
Missugused naturaalarvud paiknevad arvude 999 ja 1002 vahel?
17 / 20
Missugune võrratus on tõene?
18 / 20
Ema ostis poest 2 liitrit piima. Kui mitu kuupdetsimeetrit see on?
19 / 20
Missugune arvudest on viissada üksteist tuhat üksteist?
20 / 20
Missugune arv ei sobi arvuritta 22, 34, 57, 68, 98 ?
Uuesti Edasi