Naturaalarvud. Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Ümarda arv 20029 kümnelisteni.

2 / 20

Missugune kirjutis tähendab, et arv 8 on suurem kui arv 5?

3 / 20

Peetril oli 89 krooni, Mardil 9 krooni vähem. Poistel oli kokku

4 / 20

6 tundi on

5 / 20

Missugune väide on tõene?

6 / 20

Missugune märkidest =, +, >, <, - sobib punktiirjoone asemele?
15 + 5 ...... 16 + 5

7 / 20

Kui mingi naturaalarvu lõppu kirjutada kolm nulli, siis arv

8 / 20

Missugune arv sobib x asemele, et võrdus 12 + x = 120 kehtiks?

9 / 20

Arv 300070 on

10 / 20

102 cm =

11 / 20

Arvude 500, 6000, 70 ja 9 summa on

12 / 20

Jüri arvas, et arvud 2002, 20020, 19999, 1999, 10009 on järjestatud kahanevalt. Missugune on tegelikult õige järjekord?

13 / 20

Missugune arvudest on viissada üksteist tuhat üksteist?

14 / 20

Üks saiake maksis 4 krooni ja kilekott 1 krooni. Mart ostis 9 saiakest ja kilekoti. Kui palju sai ta tagasi, kui andis müüjale 50 krooni?

15 / 20

Missugused naturaalarvud paiknevad arvude 999 ja 1002 vahel?

16 / 20

Ema ostis poest 2 liitrit piima. Kui mitu kuupdetsimeetrit see on?

17 / 20

Missugune võrratus on tõene?

18 / 20

1000 mm =

19 / 20

Missugune arv ei sobi arvuritta 22, 34, 57, 68, 98 ?

20 / 20

Missugune võrdus on väär?

results loading