5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Naturaalarvud. Vali õige vastus.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Mis on numbri 2 väärtus arvus 652 814?
2 / 20
Missugune antud arvudest asub 99 ja 101 vahel?
3 / 20
Arvu ristsummaks nimetatakse summat, mis saadakse arvus olevate numbrite
4 / 20
Leia õige.
A) 6 293 < 4 526 B) 4 521 < 4 297 C) 6 750 < 6 150 D) 6 113 < 6 869
5 / 20
(1 + 2 + 3 + … + 49 + 50) + (99 + 98 + 97 + .. + 51 + 50) =
6 / 20
Arvude 1; 101; 1010 ja 101010 suurim ühine tegur on
7 / 20
Arvud 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12 ja 24 on arvu 24
8 / 20
Arvude 12 ja 18 suurim ühine tegur on
9 / 20
Arvude 14 ja 42 vähim ühiskordne on
10 / 20
Missugune neist arvudest jagub 9-ga:
134; 8343; 2071; 1020309?
11 / 20
Milline on korrutise 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 2 viimane number?
12 / 20
8888 + 220 = 8000 + x. Leia x väärtus
13 / 20
Arv jagub kolmega parajasti siis, kui tema numbrite summa jagub
14 / 20
Leia (77 777 777 777 + 7) : 7
15 / 20
Arvu nimetatakse algarvuks, kui ta jagub vaid ühe ja
16 / 20
Missugust järgmistest arvudest ei saa esitada kolme nullist erineva naturaalarvu summana?
17 / 20
Mis on avaldise 1 · 3 · 1 · 3 · 1 · 3 väärtus?
18 / 20
On antud arvude rida kasvavas järjekorras:
999; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005
Missugune arv on selles arvude reas vahele jäänud?
19 / 20
Milline on väiksem naturaalarv, mida korrutades 7-ga ma saan korrutiseks arvu, mille väärtus on suurem 200-st?
20 / 20
Leia kõige suurema väärtusega avaldis (arvutusi tegemata)
Uuesti Edasi