Naturaalarvud. Vali õige vastus.

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Leia (77 777 777 777 + 7) : 7

2 / 20

Milline on väiksem naturaalarv, mida korrutades 7-ga ma saan korrutiseks arvu, mille väärtus on suurem 200-st?

3 / 20

Arvud 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12 ja 24 on arvu 24

4 / 20

Mis on avaldise 1 · 3 · 1 · 3 · 1 · 3 väärtus?

5 / 20

Missugune antud arvudest asub 99 ja 101 vahel?

6 / 20

(1 + 2 + 3 + … + 49 + 50) + (99 + 98 + 97 + .. + 51 + 50) =

7 / 20

Leia õige.
A) 6 293 < 4 526 B) 4 521 < 4 297 C) 6 750 < 6 150 D) 6 113 < 6 869

8 / 20

8888 + 220 = 8000 + x. Leia x väärtus

9 / 20

Missugust järgmistest arvudest ei saa esitada kolme nullist erineva naturaalarvu summana?

10 / 20

Arvu ristsummaks nimetatakse summat, mis saadakse arvus olevate numbrite

11 / 20

Arvude 14 ja 42 vähim ühiskordne on

12 / 20

On antud arvude rida kasvavas järjekorras:
999; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005
Missugune arv on selles arvude reas vahele jäänud?

13 / 20

Milline on korrutise 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 2 viimane number?

14 / 20

Missugune neist arvudest jagub 9-ga:
134; 8343; 2071; 1020309?

15 / 20

Arvude 12 ja 18 suurim ühine tegur on

16 / 20

Arvude 1; 101; 1010 ja 101010 suurim ühine tegur on

17 / 20

Arv jagub kolmega parajasti siis, kui tema numbrite summa jagub

18 / 20

Mis on numbri 2 väärtus arvus 652 814?

19 / 20

Leia kõige suurema väärtusega avaldis (arvutusi tegemata)

20 / 20

Arvu nimetatakse algarvuks, kui ta jagub vaid ühe ja

results loading