7. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Nuputamisülesanded. Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
a > 1 ja a · x < 1, siis arv x on ....
2 / 12
0 .... kõikide täisarvudega.
3 / 12
402 on .... arvust 2010.
4 / 12
Kuusnurgal on ... diagonaali.
5 / 12
DCCIX – ………….. = CCLVI
6 / 12
.... kolmnurga kõik kolm kõrgust on erinevate pikkustega.
7 / 12
Arv 2007 on .... kordne.
8 / 12
Murrujoonel on .... tähendus.
9 / 12
0 on ....
10 / 12
1....liiter = 0,01 liitrit.
11 / 12
Jard on inglise .... ühik.
12 / 12
Risttahukal saab olla maksimaalselt .... erineva suurusega tahke.
Uuesti Edasi