Teadmiste test

Nuputamisülesanded. Test nr2

Sinu tulemus on
1 / 12

1....liiter = 0,01 liitrit.

2 / 12

Risttahukal saab olla maksimaalselt .... erineva suurusega tahke.

3 / 12

Arv 2007 on .... kordne.

4 / 12

DCCIX – ………….. = CCLVI

5 / 12

Murrujoonel on .... tähendus.

6 / 12

402 on .... arvust 2010.

7 / 12

0 on ....

8 / 12

.... kolmnurga kõik kolm kõrgust on erinevate pikkustega.

9 / 12

0 .... kõikide täisarvudega.

10 / 12

Kuusnurgal on ... diagonaali.

11 / 12

Jard on inglise .... ühik.

12 / 12

a > 1 ja a · x < 1, siis arv x on ....

results loading