5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Nuputamisülesanded. Vali õiged vastused. Test nr 1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Mitu erinevat väärtust saab olla summa üheliste numbril, kui kokku liita kaks järjestikust paaritut arvu?
2 / 12
Ruudu diagonaalid on ....
3 / 12
Arvude 2,3 ja 0,2 .... on 11,5.
4 / 12
1/8 on .... arvust 1/2.
5 / 12
DCCCV + CLIV = ....
6 / 12
201 on .... arvust 2010.
7 / 12
Avaldisest ..... lahutamine ei muuda avaldise väärtust.
8 / 12
Arvude 21, 111, 210 ja 2010 ristsummad on ....
9 / 12
Kui korrutada viis .... nelja kümnelisega, siis tulemuseks on 20000.
10 / 12
Kui arvul on enam kui .... , siis seda arvu nimetatakse kordarvuks.
11 / 12
Nurgad A ja B on tippnurgad. Nende nurkade kõrvunurgad on ....
12 / 12
27 on 3 ....
Uuesti Edasi