Nuputamisülesanded. Vali õiged vastused. Test nr 1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Kui arvul on enam kui .... , siis seda arvu nimetatakse kordarvuks.

2 / 12

DCCCV + CLIV = ....

3 / 12

Kui korrutada viis .... nelja kümnelisega, siis tulemuseks on 20000.

4 / 12

Ruudu diagonaalid on ....

5 / 12

Mitu erinevat väärtust saab olla summa üheliste numbril, kui kokku liita kaks järjestikust paaritut arvu?

6 / 12

201 on .... arvust 2010.

7 / 12

Avaldisest ..... lahutamine ei muuda avaldise väärtust.

8 / 12

27 on 3 ....

9 / 12

1/8 on .... arvust 1/2.

10 / 12

Arvude 2,3 ja 0,2 .... on 11,5.

11 / 12

Nurgad A ja B on tippnurgad. Nende nurkade kõrvunurgad on ....

12 / 12

Arvude 21, 111, 210 ja 2010 ristsummad on ....

results loading