5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Nuputamisülesanded. Vali õiged vastused. Test nr 2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
Ükski .... ei jagu arvuga 2.
2 / 14
Punkt, mis asub kindlasti nurgapoolitajal on ....
3 / 14
Lahutades arvust selle sama arvu ristsumma, saame alati arvuga ....
4 / 14
.... on lõigul AB, aga puudub sirgel AB.
5 / 14
Järkarv on järguühiku ....
6 / 14
Korrapärase püramiidi külgtahkudeks on .... võrdhaarsed kolmnurgad.
7 / 14
Sirgete lõikumisel tekkivate tippnurkade kõrvunurgad on ....
8 / 14
Nullist erinevat arvu, millega nii lugejat kui ka nimetajat korrutatakse, nimetatakse murru ....
9 / 14
Arvus 10,2015 on .... kümnendkohta
10 / 14
üks detsiliiter vett kaalub ....
11 / 14
Ruumiline keha, mis tekib täisnurkse kolmnurga pöörlemisel ümber ühe külje, mis on haaraks täisnurgale on ....
12 / 14
Täispööre koosneb kahest ....
13 / 14
Massi mõõtmisel on põhiühikuks ....
14 / 14
Täisarv + lihtmurd = ....
Uuesti Edasi