Nuputamisülesanded. Vali õiged vastused. Test nr 2

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

Ruumiline keha, mis tekib täisnurkse kolmnurga pöörlemisel ümber ühe külje, mis on haaraks täisnurgale on ....

2 / 14

Ükski .... ei jagu arvuga 2.

3 / 14

Punkt, mis asub kindlasti nurgapoolitajal on ....

4 / 14

Järkarv on järguühiku ....

5 / 14

Korrapärase püramiidi külgtahkudeks on .... võrdhaarsed kolmnurgad.

6 / 14

Lahutades arvust selle sama arvu ristsumma, saame alati arvuga ....

7 / 14

Sirgete lõikumisel tekkivate tippnurkade kõrvunurgad on ....

8 / 14

üks detsiliiter vett kaalub ....

9 / 14

.... on lõigul AB, aga puudub sirgel AB.

10 / 14

Täispööre koosneb kahest ....

11 / 14

Arvus 10,2015 on .... kümnendkohta

12 / 14

Massi mõõtmisel on põhiühikuks ....

13 / 14

Nullist erinevat arvu, millega nii lugejat kui ka nimetajat korrutatakse, nimetatakse murru ....

14 / 14

Täisarv + lihtmurd = ....

results loading