5. klassMatemaatikaTeadmiste test
Testi allikas
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Paarisarvud ja paaritud arvud. Tekstülesanded paarsuse kohta. Test nr1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 9
Põhjenda, et kui kahe täisarvu summa on paaritu, siis nende kahe arvu
korrutis on paarisarv.
2 / 9
Kas on võimalik 25 krossi lahti vahetada kümneks rahatäheks, kui käibel on vaid rahatähed 1, 3, 5 ja 25 krossi?
3 / 9
Sõnas KISSELL vastavad erinevatele tähtedele erinevad numbrid ja ühesugustele tähtedele ühesugused numbrid. Teada on, et S + E + L + L ja
S · E on paarisarvud ning I · L ja K + I on paaritud arvud. Leia vähim ja suurim seitsmekohaline arv, mis saab neil tingimustel vastata sõnale KISSELL.
4 / 9
Simmo: “Mul oli karbis kommi- ning šokolaadipabereid kokku 439. Kui ma võtsin välja teatud arvu kommipabereid ja samapalju šokolaadipabereid, siis jäi karpi kommipabereid kolm korda rohkem kui šokolaadipabereid.” Timmo: “See ei saanud nii olla!” Kas Timmol oli õigus? Põhjenda.
5 / 9
Kui palju on selliseid kolmekohalisi arve, mille keskmine number on kahe
ülejäänud numbri aritmeetiline keskmine?
6 / 9
Ühe kuu kolm teisipäeva olid paarisarvulise kuupäevaga. Mis nädalapäev oli selle kuu 21. päeval?
7 / 9
Meil on teatud hulk arbuuse. Kas on võimalik need jaotada 4 korvi nii, et kui korvid paigutada ringjoonele, siis ringjoonel mistahes kahes kõrvuti asetsevates korvides on arbuuside arv täpselt ühe võrra erinev?
8 / 9
Meil on teatud hulk arbuuse. Kas on võimalik need jaotada 98 korvi nii, et kui korvid paigutada ringjoonele, siis ringjoonel mistahes kahes kõrvuti asetsevates korvides on arbuuside arv täpselt ühe võrra erinev?
9 / 9
Meil on teatud hulk arbuuse. Kas on võimalik need jaotada 3 korvi nii, et kui korvid paigutada ringjoonele, siis ringjoonel mistahes kahes kõrvuti asetsevates korvides on arbuuside arv täpselt ühe võrra erinev?
Uuesti Edasi