Paarisarvud ja paaritud arvud. Tekstülesanded paarsuse kohta. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 9

Ühe kuu kolm teisipäeva olid paarisarvulise kuupäevaga. Mis nädalapäev oli selle kuu 21. päeval?

2 / 9

Meil on teatud hulk arbuuse. Kas on võimalik need jaotada 4 korvi nii, et kui korvid paigutada ringjoonele, siis ringjoonel mistahes kahes kõrvuti asetsevates korvides on arbuuside arv täpselt ühe võrra erinev?

3 / 9

Põhjenda, et kui kahe täisarvu summa on paaritu, siis nende kahe arvu
korrutis on paarisarv.

4 / 9

Sõnas KISSELL vastavad erinevatele tähtedele erinevad numbrid ja ühesugustele tähtedele ühesugused numbrid. Teada on, et S + E + L + L ja
S · E on paarisarvud ning I · L ja K + I on paaritud arvud. Leia vähim ja suurim seitsmekohaline arv, mis saab neil tingimustel vastata sõnale KISSELL.

5 / 9

Kui palju on selliseid kolmekohalisi arve, mille keskmine number on kahe
ülejäänud numbri aritmeetiline keskmine?

6 / 9

Kas on võimalik 25 krossi lahti vahetada kümneks rahatäheks, kui käibel on vaid rahatähed 1, 3, 5 ja 25 krossi?

7 / 9

Simmo: “Mul oli karbis kommi- ning šokolaadipabereid kokku 439. Kui ma võtsin välja teatud arvu kommipabereid ja samapalju šokolaadipabereid, siis jäi karpi kommipabereid kolm korda rohkem kui šokolaadipabereid.” Timmo: “See ei saanud nii olla!” Kas Timmol oli õigus? Põhjenda.

8 / 9

Meil on teatud hulk arbuuse. Kas on võimalik need jaotada 98 korvi nii, et kui korvid paigutada ringjoonele, siis ringjoonel mistahes kahes kõrvuti asetsevates korvides on arbuuside arv täpselt ühe võrra erinev?

9 / 9

Meil on teatud hulk arbuuse. Kas on võimalik need jaotada 3 korvi nii, et kui korvid paigutada ringjoonele, siis ringjoonel mistahes kahes kõrvuti asetsevates korvides on arbuuside arv täpselt ühe võrra erinev?

Testi allikas

results loading