5. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Paarisarvude ja paaritute arvude reeglid

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Paarisarvud on arvud, mille üheliste number on ...
2 / 13
Paaritud arvud on arvud, mille üheliste number on ...
3 / 13
Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on kahe paarisarvu summa ...
4 / 13
Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on kahe paaritu arvu summa ...
5 / 13
Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on paarisarvu ja paaritu arvu summa ...
6 / 13
Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on mistahes arvu paarisarvude summa ...
7 / 13
Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on paaritu arvu paaritute arvude summa ...
8 / 13
Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on paarisarvu paaritute arvude summa ...
9 / 13
Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on kahe paarisarvu korrutis ...
10 / 13
Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on kahe paaritu arvu korrutis ...
11 / 13
Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on paaris- ja paarituarvu korrutis ...
12 / 13
Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on mistahes arvu paarisarvude korrutis ...
13 / 13
Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on mistahes arvu paaritute arvude korrutis ...
Uuesti Edasi