Paarisarvude ja paaritute arvude reeglid

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 13

Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on paarisarvu ja paaritu arvu summa ...

2 / 13

Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on paaris- ja paarituarvu korrutis ...

3 / 13

Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on mistahes arvu paarisarvude summa ...

4 / 13

Paaritud arvud on arvud, mille üheliste number on ...

5 / 13

Paarisarvud on arvud, mille üheliste number on ...

6 / 13

Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on kahe paaritu arvu korrutis ...

7 / 13

Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on kahe paarisarvu summa ...

8 / 13

Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on mistahes arvu paarisarvude korrutis ...

9 / 13

Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on kahe paaritu arvu summa ...

10 / 13

Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on paarisarvu paaritute arvude summa ...

11 / 13

Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on mistahes arvu paaritute arvude korrutis ...

12 / 13

Paaris- ja paaritute arvude korrutamisel on kahe paarisarvu korrutis ...

13 / 13

Paaris- ja paaritute arvude liitmisel on paaritu arvu paaritute arvude summa ...

results loading