6. klassMatemaatikaTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Protsentarvutus ülesanded. Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Kui Jaan kulutab 65% oma jõudeajast televiisori vaatamiseks, ja seda teeb ta 13 tundi nädalas, siis mitu tundi on Jaanil nädalas jõudeaega?
2 / 10
Kui oli tehtud 45% ettenähtud tööst, maksti selle eest 90 eurot. Kui suur summa oli ette nähtud kogu töö tegemise eest?
3 / 10
Eramu omanik tellis ehitustööde ettevõttelt puitterrassi. Ettevõtja poolt esitatud hinnapakkumises oli materjalide maksumuseks märgitud 525 eurot ja tööraha 325 eurot, kogumaksumus 850 eurot. Terrassi ehitamise käigus selgus, et materjalide hind oli tõusnud ning peale töö valmimist esitatud arvel oli materjalide maksumus 5% suurem. Mitu protsenti esialgses hinnapakkumises toodud terrassi kogumaksumusest oli kulu
materjalile?
4 / 10
Eramu omanik tellis ehitustööde ettevõttelt puitterrassi. Ettevõtja poolt esitatud hinnapakkumises oli materjalide maksumuseks märgitud 525 eurot ja tööraha 325 eurot, kogumaksumus 850 eurot. Terrassi ehitamise käigus selgus, et materjalide hind oli tõusnud ning peale töö valmimist esitatud arvel oli materjalide maksumus 5% suurem. Mitu protsenti esialgses hinnapakkumises moodustas tööraha?
5 / 10
Eramu omanik tellis ehitustööde ettevõttelt puitterrassi. Ettevõtja poolt esitatud hinnapakkumises oli materjalide maksumuseks märgitud 525 eurot ja tööraha 325 eurot, kogumaksumus 850 eurot. Terrassi ehitamise käigus selgus, et materjalide hind oli tõusnud ning peale töö valmimist esitatud arvel oli materjalide maksumus 5% suurem. Mitu protsenti suurenes terrassi kogumaksumus materjalide hinnatõusu tõttu?
6 / 10
Eramu omanik tellis ehitustööde ettevõttelt puitterrassi. Ettevõtja poolt esitatud hinnapakkumises oli materjalide maksumuseks märgitud 525 eurot ja tööraha 325 eurot, kogumaksumus 850 eurot. Terrassi ehitamise käigus selgus, et materjalide hind oli tõusnud ning peale töö valmimist esitatud arvel oli materjalide maksumus 5% suurem. Mitu protsenti moodustas materjalikulu terrassi kogumaksumusest lõpus esitatud arvel?
7 / 10
Eramu omanik tellis ehitustööde ettevõttelt puitterrassi. Ettevõtja poolt esitatud hinnapakkumises oli materjalide maksumuseks märgitud 525 eurot ja tööraha 325 eurot, kogumaksumus 850 eurot. Terrassi ehitamise käigus selgus, et materjalide hind oli tõusnud ning peale töö valmimist esitatud arvel oli materjalide maksumus 5% suurem. Kui ehitaja oleks hinnatõusust põhjustatud lisakulu materjalidele jätnud enda kanda ja poleks suurendanud terrassi kogumaksumust, mitu protsenti oleks siis vähenenud tööraha?
8 / 10
Kaup hinnaga 200 eurot pandi odavale väljamüügile hinnaga 150 eurot. Leida, mitu protsenti on odava väljamüügi hind madalam esialgsest hinnast.
9 / 10
Kaup hinnaga 200 eurot pandi odavale väljamüügile hinnaga 150 eurot. Leida, mitu protsenti on esialgne hind kallim odava väljamüügi hinnast.
10 / 10
Aastal 2010 oli Eestis meeste oodatav eluiga 70,6 aastat ja naistel 80,5 aastat. Leida, mitu protsenti oli naiste oodatav eluiga pikem kui meestel.
Uuesti Edasi