PROTSENDI LEIDMINE ARVUST

Enamasti esitatakse osamäär osa leidmise puhul arvust protsentides, mitte hariliku murru kujul. Osamäära kujutamise viisist ei olene ülesande lahendamise käik. Erinevus seisneb ainult selles, et protsentides tuleb enne osa leidmist antud osamäär esitada hariliku või kümnendmurruna.

N: Leia 20% arvust 80. Teeme joonise:

113

114

Protsentülesannete lahendamisel:

  1. Loe ülesanne tähelepanelikult läbi ja selgita, mis on ülesandes antud ja mida tuleb leida.
  2. Soovituslik on koostada teksti põhjal joonis – see annab parema ülevaate ülesande andmetest ja seostest. Pea meeles, et 1 tervik on 100%.
  3. Seejärel koosta lahendusplaan ja lahenda ülesanne.

Protsentülesannete lahendamiseks on mitu võimalust: ühe protsendi kaudu või osamääraga korrutamise teel.

N: Aias kasvab 25 viljapuud, 20% neist on kirsipuud, ülejäänud õunapuud. Mitu kirsipuud ja mitu õunapuud on aias?

Teeme joonise:

115

116

Vastus: Kirsipuid on 5 ja õunapuid 20.

TEST

Protsentarvutus.Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus 2

Protsentarvutus.Leia igale küsimusele kõige täpsem vastus 2 osa

HARJUTA:

  1. Ülesanded 1
  2. Ülesanded 2
  3. Ülesanded 3

MÄNG:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.