12. klassTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Püramiid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 16
Korrapärase nelinurkse püramiidi põhjaks on
2 / 16
Korrapärase nelinurkse püramiidi apoteem jaotab külgtahu
3 / 16
Kui korrapärase n-nurkse püramiidi apoteem on k, põhiserv a ja kõrgus h, siis püramiidi külgpindala Sk avaldub valemiga
4 / 16
Läbi püramiidi kõrguse keskpunkti on tehtud lõige paralleelselt põhitahuga. Kui põhja pindala on Q, siis lõike pindala on
5 / 16
Korrapärase tüvipüramiidi külgtahkudeks on
6 / 16
Joonisel on püramiid SABCD. Selle püramiidi põhiservaks on lõik
7 / 16
Korrapärase nelinurkse püramiidi põhja apoteem võrdub
8 / 16
Kui püramiidi kõrgus on h ja põhja pindala Sp, siis püramiidi ruumala V avaldub valemiga
9 / 16
Kui korrapärase nelinurkse püramiidi põhiserv on a, püramiidi apoteem k, põhja diagonaal d ja pool põhja ümbermõõtu p, siis püramiidi täispindala S avaldub valemiga
10 / 16
Korrapäraseks nimetatakse pramiidi, mille
11 / 16
Joonisel on püramiid SABCD. Selle püramiidi tipuks on
12 / 16
Korrapärane tüvipüramiid saadakse
13 / 16
Joonisel on püramiid SABCD. Selle püramiidi kõrguseks on lõik
14 / 16
Joonisel on korrapärane püramiid SABCD. Selle püramiidi apoteemiks on lõik
15 / 16
Püramiidi põhjaga paralleelne lõige on
16 / 16
Püramiidi kõrguseks nimetatakse
Uuesti Edasi