Püramiid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 16

Joonisel on püramiid SABCD. Selle püramiidi kõrguseks on lõik

2 / 16

Korrapärase nelinurkse püramiidi põhja apoteem võrdub

3 / 16

Korrapärase nelinurkse püramiidi apoteem jaotab külgtahu

4 / 16

Joonisel on püramiid SABCD. Selle püramiidi tipuks on

5 / 16

Läbi püramiidi kõrguse keskpunkti on tehtud lõige paralleelselt põhitahuga. Kui põhja pindala on Q, siis lõike pindala on

6 / 16

Joonisel on korrapärane püramiid SABCD. Selle püramiidi apoteemiks on lõik

7 / 16

Korrapärane tüvipüramiid saadakse

8 / 16

Püramiidi põhjaga paralleelne lõige on

9 / 16

Korrapärase nelinurkse püramiidi põhjaks on

10 / 16

Kui korrapärase nelinurkse püramiidi põhiserv on a, püramiidi apoteem k, põhja diagonaal d ja pool põhja ümbermõõtu p, siis püramiidi täispindala S avaldub valemiga

11 / 16

Kui püramiidi kõrgus on h ja põhja pindala Sp, siis püramiidi ruumala V avaldub valemiga

12 / 16

Korrapäraseks nimetatakse pramiidi, mille

13 / 16

Kui korrapärase n-nurkse püramiidi apoteem on k, põhiserv a ja kõrgus h, siis püramiidi külgpindala Sk avaldub valemiga

14 / 16

Püramiidi kõrguseks nimetatakse

15 / 16

Joonisel on püramiid SABCD. Selle püramiidi põhiservaks on lõik

16 / 16

Korrapärase tüvipüramiidi külgtahkudeks on

results loading