9. klassTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Pythagorase teoreem

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
Leia puuduva külje pikkus.
2 / 17
Kuidas saab teada toa põranda diagonaali, kui käepärast olev mõõdulint on veidi lühike?
3 / 17
Kui pikk on ruudu diagonaal, kui külje pikkus on 10 cm (kümnendiku täpsusega)?
4 / 17
Leia täisnurkses kolmnurgas puuduva külje pikkus.
5 / 17
Kuidas joonist tegemata kontrollida, kas kolmnurk külgedega 9; 12 ja 15 on täisnurkne või mitte?
6 / 17
Kuidas leitakse joonisel oleva võrdkülgse kolmnurga kõrgus.
7 / 17
Pythagorase teoreemi järgi
8 / 17
Leia täisnurkses kolmnurgas puuduva külje pikkus.
9 / 17
Kui pikk on täisnurkse kolmnurga külg h?
10 / 17
Kui pikka lauda (minimaalselt) tuleks kasutada, et kuiva jalaga üle joonisel näidatud kraavi saada?
11 / 17
Kui pikk on joonisel oleva võrdhaarse kolmnurga kõrgus?
12 / 17
Redeli alumine ots peab olema seinast 1 m kaugusel. Kas 4 meetri pikkuse redeli ülemine ots ulatub maapinnast 3,5 meetri kõrgusele?
13 / 17
Ristküliku küljed on 10 cm ja 15 cm. Leia diagonaali pikkus.
14 / 17
Missugused järgmistest arvukolmikutest on nn "pütaagorase kolmikud"?
15 / 17
Kui kolmnurga külgede ä, ö ja ü vahel kehtib seos ä² + ü² = ö², siis mida võib öelda selle kolmnurga kohta?
16 / 17
Kas joonisel olev kolmnurk on täisnurkne?
17 / 17
Täisnurkse kolmnurga kaatetid on 5 ja 6. Millega võrdub hüpotenuusi ruut?
Uuesti Edasi