Pythagorase teoreem

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 17

Kui kolmnurga külgede ä, ö ja ü vahel kehtib seos ä² + ü² = ö², siis mida võib öelda selle kolmnurga kohta?

2 / 17

Kui pikka lauda (minimaalselt) tuleks kasutada, et kuiva jalaga üle joonisel näidatud kraavi saada?

3 / 17

Pythagorase teoreemi järgi

4 / 17

Täisnurkse kolmnurga kaatetid on 5 ja 6. Millega võrdub hüpotenuusi ruut?

5 / 17

Kui pikk on ruudu diagonaal, kui külje pikkus on 10 cm (kümnendiku täpsusega)?

6 / 17

Kui pikk on täisnurkse kolmnurga külg h?

7 / 17

Kuidas leitakse joonisel oleva võrdkülgse kolmnurga kõrgus.

8 / 17

Kas joonisel olev kolmnurk on täisnurkne?

9 / 17

Leia täisnurkses kolmnurgas puuduva külje pikkus.

10 / 17

Redeli alumine ots peab olema seinast 1 m kaugusel. Kas 4 meetri pikkuse redeli ülemine ots ulatub maapinnast 3,5 meetri kõrgusele?

11 / 17

Leia puuduva külje pikkus.

12 / 17

Kuidas joonist tegemata kontrollida, kas kolmnurk külgedega 9; 12 ja 15 on täisnurkne või mitte?

13 / 17

Leia täisnurkses kolmnurgas puuduva külje pikkus.

14 / 17

Kui pikk on joonisel oleva võrdhaarse kolmnurga kõrgus?

15 / 17

Kuidas saab teada toa põranda diagonaali, kui käepärast olev mõõdulint on veidi lühike?

16 / 17

Missugused järgmistest arvukolmikutest on nn "pütaagorase kolmikud"?

17 / 17

Ristküliku küljed on 10 cm ja 15 cm. Leia diagonaali pikkus.

Autor: Allar Veelmaa

results loading