9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Ringjoon ja ring

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Kui mitu protsenti on joonisel olevast ringist värvitud kollaseks?
2 / 15
Ringjoonele on ühest punktist tõmmatud kaks puutujat. Nurk γ = 130°. Kui suur on nurk δ?
3 / 15
Ringi pindala on 100π cm², diameeter on
4 / 15
Kui pika tee läbib ratas, mille raadius on 50 cm, 100 pöördega?
5 / 15
Lõik n on ringjoone
6 / 15
Ringjoone pikkus leitakse valemiga
7 / 15
Kui suur on joonisel punktide A ja B vaheline kaugus?
8 / 15
Kella sekundiosuti pikkus on 2 cm. Kui pika tee läbib osuti ots kolmveerand minutiga?
9 / 15
Ringi pindala on 100π cm², raadius on
10 / 15
Hulga R moodustavad ringile kuuluvad punktid. Missugune lause on tõene?
11 / 15
Leia ringi värvitud osa pindala, kui raadius on 10 ja nurk δ = 60°.
12 / 15
Kuidas leitakse joonisel oleva roheliseks värvitud rõnga pindala?
13 / 15
Ringi raadiust suurendatakse neli korda, pindala suureneb
14 / 15
Ringjoone üks punkt asub keskpunktist 7 cm kaugusel. Kui kaugel asuvad keskpunktist teised ringjoonele kuuluvad punktid?
15 / 15
Ringi raadiust suurendatakse neli korda, ringjoone pikkus suureneb
Uuesti Edasi