Ringjoon ja ring

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 15

Ringi raadiust suurendatakse neli korda, pindala suureneb

2 / 15

Ringi pindala on 100π cm², diameeter on

3 / 15

Ringjoonele on ühest punktist tõmmatud kaks puutujat. Nurk γ = 130°. Kui suur on nurk δ?

4 / 15

Kella sekundiosuti pikkus on 2 cm. Kui pika tee läbib osuti ots kolmveerand minutiga?

5 / 15

Lõik n on ringjoone

6 / 15

Ringjoone pikkus leitakse valemiga

7 / 15

Ringi raadiust suurendatakse neli korda, ringjoone pikkus suureneb

8 / 15

Kuidas leitakse joonisel oleva roheliseks värvitud rõnga pindala?

9 / 15

Kui mitu protsenti on joonisel olevast ringist värvitud kollaseks?

10 / 15

Ringi pindala on 100π cm², raadius on

11 / 15

Leia ringi värvitud osa pindala, kui raadius on 10 ja nurk δ = 60°.

12 / 15

Hulga R moodustavad ringile kuuluvad punktid. Missugune lause on tõene?

13 / 15

Kui suur on joonisel punktide A ja B vaheline kaugus?

14 / 15

Kui pika tee läbib ratas, mille raadius on 50 cm, 100 pöördega?

15 / 15

Ringjoone üks punkt asub keskpunktist 7 cm kaugusel. Kui kaugel asuvad keskpunktist teised ringjoonele kuuluvad punktid?

Autor: Allar Veelmaa

results loading