9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Ruut, ristkülik, rööpkülik, romb ja trapets. Hulknurk ja korrapärane hulknurk

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 13
Võrdkülgse kolmnurga külg on a, selle pindala saab arvutada valemiga
2 / 13
Korrapärase kuusnurga külg on a, selle pindala saab arvutada valemiga
3 / 13
Missugune lõik tuleb joonisel olevale ruudule joonestada, et see oleks diagonaal? Kui pikk see diagonaal on (kümnendiku täpsusega)?
4 / 13
Missugune arvudest ei saa olla joonisel oleva rombikujulise maatüki diagonaali pikkuseks?
5 / 13
Leia joonisel oleva ristküliku ümbermõõt ja pindala.
6 / 13
Võrdhaarse trapetsi üks nurk on 70°. Kui suur nürinurk tekib trapetsi haarade pikenduste lõikumisel?
7 / 13
Joonisel oleva rööpküliku pindala on
8 / 13
Korrapärane kolmnurk on
9 / 13
Joonisel oleva rööpküliku pindala on
10 / 13
Kaheksanurga sisenurkade summa on
11 / 13
Joonisel on rööpkülik ja nurk α = 236°. Kui suur on nurk LKJ?
12 / 13
Joonisel oleva rombi pindala on
13 / 13
Joonisel oleva rööpküliku ümbermõõt on
Uuesti Edasi