Ruut, ristkülik, rööpkülik, romb ja trapets. Hulknurk ja korrapärane hulknurk

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus
1 / 13

Joonisel oleva rööpküliku ümbermõõt on

2 / 13

Korrapärane kolmnurk on

3 / 13

Võrdhaarse trapetsi üks nurk on 70°. Kui suur nürinurk tekib trapetsi haarade pikenduste lõikumisel?

4 / 13

Joonisel on rööpkülik ja nurk α = 236°. Kui suur on nurk LKJ?

5 / 13

Missugune arvudest ei saa olla joonisel oleva rombikujulise maatüki diagonaali pikkuseks?

6 / 13

Missugune lõik tuleb joonisel olevale ruudule joonestada, et see oleks diagonaal? Kui pikk see diagonaal on (kümnendiku täpsusega)?

7 / 13

Korrapärase kuusnurga külg on a, selle pindala saab arvutada valemiga

8 / 13

Joonisel oleva rööpküliku pindala on

9 / 13

Võrdkülgse kolmnurga külg on a, selle pindala saab arvutada valemiga

10 / 13

Kaheksanurga sisenurkade summa on

11 / 13

Joonisel oleva rööpküliku pindala on

12 / 13

Joonisel oleva rombi pindala on

13 / 13

Leia joonisel oleva ristküliku ümbermõõt ja pindala.

Autor: Allar Veelmaa

results loading