9. klassMatemaatikaTeadmiste test
Autor: Allar Veelmaa
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Silinder, koonus ja kera

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Koonuse telglõike tipunurk on 60 kraadi. Telglõige on
2 / 15
Joonisel olev ristkülik ABCD on silindri
3 / 15
Kera raadius suureneb neli korda, ruumala suureneb
4 / 15
Täisnurkne kolmnurk kaatetitega 4 cm ja 5 cm pöörleb ümber pikema kaateti. Kui suur on tekkinud koonuse põhja pindala?
5 / 15
Silindri telglõige on ruut külje pikkusega 6. Selle silindri ruumala leiame nii:
6 / 15
Mitu silindrit on pildil?
7 / 15
Mitu koonust on pildil?
8 / 15
Kera raadius on 10 cm. Kera pindala leitakse nii:
9 / 15
Silindri kõrgus on 10 ja põhja raadius 6. Täispindala leidmiseks teeme tehted
10 / 15
Kui silindri põhja raadiust suurendada kolm korda, siis ruumala suureneb
11 / 15
Kera raadius on 10 cm. Kera ruumala leitakse nii:
12 / 15
Silindri kõrgus on 10 ja põhja raadius 6. Külgpindala leidmiseks teeme tehted
13 / 15
Jukul on võrdsete põhjadedega ja võrdsete kõrgustega silinder ja koonus. Silindri maht on 900 cm³, koonuse
14 / 15
Täisnurkne kolmnurk kaatetitega 3 cm ja 4 cm pöörleb ümber ühe kaateti. Kui pikk on koonuse moodustaja m?
15 / 15
Joonisel on kaks silindrit. Missugused väited nende silindrite kohta on õiged (2 õiget)?
Uuesti Edasi