Silinder, koonus ja kera

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15

Täisnurkne kolmnurk kaatetitega 4 cm ja 5 cm pöörleb ümber pikema kaateti. Kui suur on tekkinud koonuse põhja pindala?

2 / 15

Silindri telglõige on ruut külje pikkusega 6. Selle silindri ruumala leiame nii:

3 / 15

Joonisel olev ristkülik ABCD on silindri

4 / 15

Mitu silindrit on pildil?

5 / 15

Kera raadius on 10 cm. Kera pindala leitakse nii:

6 / 15

Mitu koonust on pildil?

7 / 15

Silindri kõrgus on 10 ja põhja raadius 6. Külgpindala leidmiseks teeme tehted

8 / 15

Kera raadius on 10 cm. Kera ruumala leitakse nii:

9 / 15

Kui silindri põhja raadiust suurendada kolm korda, siis ruumala suureneb

10 / 15

Täisnurkne kolmnurk kaatetitega 3 cm ja 4 cm pöörleb ümber ühe kaateti. Kui pikk on koonuse moodustaja m?

11 / 15

Joonisel on kaks silindrit. Missugused väited nende silindrite kohta on õiged (2 õiget)?

12 / 15

Koonuse telglõike tipunurk on 60 kraadi. Telglõige on

13 / 15

Kera raadius suureneb neli korda, ruumala suureneb

14 / 15

Jukul on võrdsete põhjadedega ja võrdsete kõrgustega silinder ja koonus. Silindri maht on 900 cm³, koonuse

15 / 15

Silindri kõrgus on 10 ja põhja raadius 6. Täispindala leidmiseks teeme tehted

Autor: Allar Veelmaa

results loading